مقررات ملی ساختمان

آخرین به روزرسانی در

دانلود مقرات ملی ساختمان
دانلود آیین نامه های ساختمانی
تعاریف آیین نامه
مبحث اول مقررات ملی ساختمان
آیین نامه نظامات اداری
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
آیین نامه حفاظت در برابر آتش سوزی
مبحث سوم مقررات ملی ساختمان
آیین نامه الزامات عمومی ساختمان
مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان
آیین نامه مصالح ساختمانی
مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان
آیین نامه بارگذاری ساختمان
مبحث ششم مقررات ملی ساختمان
آیین نامه پی
مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان
آیین نامه ساختمانهای بنایی
مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان
آیین نامه بتن
مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
آیین نامه فولاد
مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
مبحث یازهم مقررات ملی ساختمان-طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان
آیین نامه حفاظت کارگاهی
مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان
آیین نامه تاسیسات برقی
مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان
آیین نامه تاسیسات مکانیکی
مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان
آیین نامه آسانسور و پله برقی
مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان
آیین نامه تاسیسات بهداشتی
مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان
آیین نامه لوله کشی گاز
مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان
آیین نامه عایقکاری
مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان
آیین نامه مصرف انرژی
مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان
علائم ساختمانی آیین نامه
مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان
آیین نامه پدافند غیر عامل
مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان
آیین نامه نگهداری از ساختمان
مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان
آیین نامه 2800 زلزله
استاندارد ۲۸۰۰ زلزله ایران
WhatsApp chat