You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

پروژه های انجام شده

آخرین به روزرسانی در

تقریباً تمامی تصاویری که در بخش خدمات ساختمانی سایت مشاهده میکنید از پروژه های انجام شده گروه ساختمانی سیمرغ میباشد

 • محل پروژه : فرمانیه
 • کارفرما : آقای نصیری
 • طول مدت اجرای پروژه : ۲ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۱۴۰ متر مربع
 • محل پروژه : شهرک غرب
 • کارفرما : آقای حجتی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۳ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۲۳۰ متر مربع
 • محل پروژه : الهیه
 • کارفرما : آقای موسوی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۴ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۱۷۰ متر مربع
 • محل پروژه : الهیه
 • کارفرما : آقای موسوی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۴ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۱۷۰ متر مربع
 • محل پروژه : الهیه
 • کارفرما : آقای موسوی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۴ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۱۷۰ متر مربع
 • محل پروژه : الهیه
 • کارفرما : آقای موسوی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۴ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۱۷۰ متر مربع
 • محل پروژه : قیطریه
 • کارفرما : آقای هاشمی نسب
 • طول مدت اجرای پروژه : ۱ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۱۱۰ متر مربع
 • محل پروژه : ملاصدرا
 • کارفرما : آقای پژمان
 • طول مدت اجرای پروژه : ۲ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۱۵۰ متر مربع
 • محل پروژه : لواسان
 • کارفرما : آقای حیدری
 • طول مدت اجرای پروژه : ۲ هفته
 • متراژ تقریبی پروژه : ۳۰۰ متر مربع
 • محل پروژه : قیطریه
 • کارفرما : آقای پور آقایی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۱ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۷۰ متر مربع
 • محل پروژه : زعفرانیه
 • کارفرما : آقای طالب لو
 • طول مدت اجرای پروژه : ۱ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۷۰ متر مربع
 • محل پروژه : آبسرد دماوند
 • کارفرما : آقای فهیمی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۱ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۴۰۰ متر مربع
 • محل پروژه : ولنجک
 • کارفرما : آقای بهتاش
 • طول مدت اجرای پروژه : ۲ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۱۳۰ متر مربع
 • محل پروژه : ولنجک
 • کارفرما : آقای بهتاش
 • طول مدت اجرای پروژه : ۲ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۱۳۰ متر مربع
 • محل پروژه : فرشته
 • کارفرما : خانم پور باقر
 • طول مدت اجرای پروژه : ۳ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۳۰۰ متر مربع
 • محل پروژه : فرشته
 • کارفرما : خانم پور باقر
 • طول مدت اجرای پروژه : ۳ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۳۰۰ متر مربع
 • محل پروژه : فرشته
 • کارفرما : خانم پور باقر
 • طول مدت اجرای پروژه : ۳ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۳۰۰ متر مربع
 • محل پروژه : فرشته
 • کارفرما : خانم پور باقر
 • طول مدت اجرای پروژه : ۳ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۳۰۰ متر مربع
 • محل پروژه : بابلسر
 • کارفرما : آقای حبیبیان
 • طول مدت اجرای پروژه : ۱ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۴۰۰ متر مربع
 • محل پروژه : زعفرانیه
 • کارفرما : آقای پور علی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۳ هفته
 • متراژ تقریبی پروژه : ۳۰ متر مربع
 • محل پروژه : شهرک غرب
 • کارفرما : آقای پارسا
 • طول مدت اجرای پروژه : ۱ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۶۰ متر مربع
 • محل پروژه : اقدسیه
 • کارفرما : آقای بختیاری
 • طول مدت اجرای پروژه : ۱ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۱۳۰ متر مربع
 • محل پروژه : سعادت آباد
 • کارفرما : آقای پیر موذن
 • طول مدت اجرای پروژه : ۲ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۱۸۰ متر مربع
 • محل پروژه : ولنجک
 • کارفرما : آقای روزبهانی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۲ هفته
 • متراژ تقریبی پروژه : ۳۰ متر مربع
 • محل پروژه : کردان
 • کارفرما : آقای طایفه دار
 • طول مدت اجرای پروژه : ۲ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۵۰۰ متر مربع
 • محل پروژه : کردان
 • کارفرما : آقای طایفه دار
 • طول مدت اجرای پروژه : ۲ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۵۰۰ متر مربع
 • محل پروژه : فرشته
 • کارفرما : آقای فلاحتی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۳ هفته
 • متراژ تقریبی پروژه : ۱۵۰ متر مربع
 • محل پروژه : فرشته
 • کارفرما : آقای فلاحتی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۳ هفته
 • متراژ تقریبی پروژه : ۱۵۰ متر مربع
 • محل پروژه : ولنجک
 • کارفرما : آقای شفیعی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۱ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۷۰ متر مربع
 • محل پروژه : پونک
 • کارفرما : آقای میرزایی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۲ هفته
 • متراژ تقریبی پروژه : ۷۰ متر مربع
 • محل پروژه : تجریش
 • کارفرما : آقای علیزاده
 • طول مدت اجرای پروژه : ۲ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۸۵ متر مربع
 • محل پروژه : جنت آباد
 • کارفرما : آقای زینی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۲ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۷۰ متر مربع
WhatsApp chat
error: هشدار: محتوا محافظت شده است.