پروژه های انجام شده

آخرین به روزرسانی در

تقریباً تمامی تصاویری که در بخش خدمات ساختمانی سایت مشاهده میکنید از پروژه های انجام شده گروه ساختمانی سیمرغ میباشد

 • محل پروژه : فرمانیه
 • کارفرما : آقای نصیری
 • طول مدت اجرای پروژه : ۲ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۱۴۰ متر مربع
 • محل پروژه : شهرک غرب
 • کارفرما : آقای حجتی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۳ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۲۳۰ متر مربع
 • محل پروژه : الهیه
 • کارفرما : آقای موسوی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۴ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۱۷۰ متر مربع
 • محل پروژه : الهیه
 • کارفرما : آقای موسوی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۴ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۱۷۰ متر مربع
 • محل پروژه : الهیه
 • کارفرما : آقای موسوی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۴ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۱۷۰ متر مربع
 • محل پروژه : الهیه
 • کارفرما : آقای موسوی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۴ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۱۷۰ متر مربع
 • محل پروژه : قیطریه
 • کارفرما : آقای هاشمی نسب
 • طول مدت اجرای پروژه : ۱ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۱۱۰ متر مربع
 • محل پروژه : ملاصدرا
 • کارفرما : آقای پژمان
 • طول مدت اجرای پروژه : ۲ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۱۵۰ متر مربع
 • محل پروژه : لواسان
 • کارفرما : آقای حیدری
 • طول مدت اجرای پروژه : ۲ هفته
 • متراژ تقریبی پروژه : ۳۰۰ متر مربع
 • محل پروژه : قیطریه
 • کارفرما : آقای پور آقایی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۱ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۷۰ متر مربع
 • محل پروژه : زعفرانیه
 • کارفرما : آقای طالب لو
 • طول مدت اجرای پروژه : ۱ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۷۰ متر مربع
 • محل پروژه : آبسرد دماوند
 • کارفرما : آقای فهیمی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۱ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۴۰۰ متر مربع
 • محل پروژه : ولنجک
 • کارفرما : آقای بهتاش
 • طول مدت اجرای پروژه : ۲ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۱۳۰ متر مربع
 • محل پروژه : ولنجک
 • کارفرما : آقای بهتاش
 • طول مدت اجرای پروژه : ۲ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۱۳۰ متر مربع
 • محل پروژه : فرشته
 • کارفرما : خانم پور باقر
 • طول مدت اجرای پروژه : ۳ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۳۰۰ متر مربع
 • محل پروژه : فرشته
 • کارفرما : خانم پور باقر
 • طول مدت اجرای پروژه : ۳ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۳۰۰ متر مربع
 • محل پروژه : فرشته
 • کارفرما : خانم پور باقر
 • طول مدت اجرای پروژه : ۳ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۳۰۰ متر مربع
 • محل پروژه : فرشته
 • کارفرما : خانم پور باقر
 • طول مدت اجرای پروژه : ۳ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۳۰۰ متر مربع
 • محل پروژه : بابلسر
 • کارفرما : آقای حبیبیان
 • طول مدت اجرای پروژه : ۱ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۴۰۰ متر مربع
 • محل پروژه : زعفرانیه
 • کارفرما : آقای پور علی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۳ هفته
 • متراژ تقریبی پروژه : ۳۰ متر مربع
 • محل پروژه : شهرک غرب
 • کارفرما : آقای پارسا
 • طول مدت اجرای پروژه : ۱ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۶۰ متر مربع
 • محل پروژه : اقدسیه
 • کارفرما : آقای بختیاری
 • طول مدت اجرای پروژه : ۱ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۱۳۰ متر مربع
 • محل پروژه : سعادت آباد
 • کارفرما : آقای پیر موذن
 • طول مدت اجرای پروژه : ۲ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۱۸۰ متر مربع
 • محل پروژه : ولنجک
 • کارفرما : آقای روزبهانی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۲ هفته
 • متراژ تقریبی پروژه : ۳۰ متر مربع
 • محل پروژه : کردان
 • کارفرما : آقای طایفه دار
 • طول مدت اجرای پروژه : ۲ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۵۰۰ متر مربع
 • محل پروژه : کردان
 • کارفرما : آقای طایفه دار
 • طول مدت اجرای پروژه : ۲ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۵۰۰ متر مربع
 • محل پروژه : فرشته
 • کارفرما : آقای فلاحتی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۳ هفته
 • متراژ تقریبی پروژه : ۱۵۰ متر مربع
 • محل پروژه : فرشته
 • کارفرما : آقای فلاحتی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۳ هفته
 • متراژ تقریبی پروژه : ۱۵۰ متر مربع
 • محل پروژه : ولنجک
 • کارفرما : آقای شفیعی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۱ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۷۰ متر مربع
 • محل پروژه : پونک
 • کارفرما : آقای میرزایی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۲ هفته
 • متراژ تقریبی پروژه : ۷۰ متر مربع
 • محل پروژه : تجریش
 • کارفرما : آقای علیزاده
 • طول مدت اجرای پروژه : ۲ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۸۵ متر مربع
 • محل پروژه : جنت آباد
 • کارفرما : آقای زینی
 • طول مدت اجرای پروژه : ۲ ماه
 • متراژ تقریبی پروژه : ۷۰ متر مربع