مجموعه کتاب های انگلیسی

آخرین به روزرسانی در

گروه ساختمانی سیمرغ طراح و مجری دکوراسیون منزل ، دکوراسیون داخلی ، نمای ساختمان ، دیزاین خانه و چیدمان منزل ( تهران - زعفرانیه - خیابان پسیان 22171748 )

مجموعه ای از بهترین کتاب های مرجع به زبان انگلیسی به انتخاب دکترای مهندسی سازه و عضو هیأت علمی دانشگاه

کتاب انگلیسی تحلیل سازه ها
Structural Analysis
کتاب انگلیسی دیکشنری اصطلاحات مهندسی عمران
Dictionary of Civil Engineering
کتاب انگلیسی مسائل استاتیک و دینامیک
Introduction to STATICS and DYNAMICS
کتاب انگلیسی مقاومت مصالح
Engineering Mechanics
کتاب انگلیسی دینامیک
Dynamic Mechanical Analysis
کتاب انگلیسی ریاضیات پیشرفته مهندسی
Advanced engineering mathematics
کتاب انگلیسی طراحی تونل
Engineering and Design of Tunnels
کتاب انگلیسی طراحی داخلی
Building Systems for Interior Designers
کتاب انگلیسی مهندسی جوش
Engineering Structural Welding
کتاب انگلیسی مکانیک خاک
Soil engineering
کتاب انگلیسی مهندسی زلزله
geotechnical earthquake engineering
کتاب انگلیسی مهندسی سنگ
Rock Slope Engineering
کتاب انگلیسی مهندسی سیالات
mechanics of fluids
کتاب انگلیسی مهندسی هیدرولیک
Hydraulic Calculations Handbook
کتاب انگلیسی ساختمان های صنعتی و تجاری
Construction technology
کتاب انگلیسی طراحی پل
Bridge Engineering Construction
کتاب انگلیسی مهندسی ترافیک
Traffic Engineering
کتاب انگلیسی مهندسی سازه
Structural Enginreeng
کتاب انگلیسی تخمین مهندسی
Estimating and Tendering for construction work
کتاب انگلیسی طراحی خستگی اجزا
Fatigue Design of Components
کتاب انگلیسی اجزا محدود
Finite Element Methods
کتاب انگلیسی ایمنی در ساخت و ساز
Health and Safety in Construction
کتاب انگلیسی علم خوردگی
Corrosion Science And Technology
کتاب مرجع مهندسی عمران
Civil Engineer's Illustrated Sourcebook
کتاب انگلیسی آنالیز ریسک و ضریب اطمینان
Safety Reliability and Risk Analysis
کتاب انگلیسی دینامیک سازه ها
Dynamics of Structures
کتاب انگلیسی پلاستیسیته
Engineering Plasticity
WhatsApp chat