شرایط گارانتی خدمات ساختمانی

آخرین به روزرسانی در

شرایط گارانتی گروه ساختمانی سیمرغ

طراحی

طراحی مهندسی سازه و معماری پروژه الزاماً باید توسط مهندسین گروه ساختمانی سیمرغ انجام گردد و یا مهندسین گروه ساختمانی سیمرغ صحت طراحی را تایید کنند. وجود طراحی در پروژه های بزرگ الزامیست.

مصالح

مصالح مورد استفاده از گروه ساختمانی سیمرغ تامین گردد و یا مهندسین گروه ساختمانی سیمرغ کیفیت مصالح مورد استفاده در پروژه را تایید کنند. استفاده از مصالح تقلبی یا بی کیفیت برای اجرا پروژه ممنوع است.

اجرا

اجرای پروژه موضوع قرارداد الزاماً باید توسط عوامل فنی و مهندسی گروه ساختمانی سیمرغ صورت گیرد. اجرای پروژه با همکاری پیمانکار ثانویه منجر به عدم گارانتی خدمات گروه ساختمانی سیمرغ خواهد شد.

برگه گارانتی

پس از اتمام کار و تایید مهندسین کنترل کیفیت گروه ساختمانی سیمرغ برگه گارانتی منقش به مهر و شماره سریال به کارفرما محترم تحویل میگردد. در پروژه ای کوچک یا متوسط برگه قرارداد و یا فاکتور حکم برگه گارانتی را دارد.
سوالات متداول
شرایط گارانتی به چه صورت است؟
در صورتیکه تهیه و اجرای کل کار با گروه ساختمانی سیمرغ باشد کل کار شامل دوره گارانتی حداقل یکساله خواهد بود.
اجناس هم گارانتی هستند؟
کلیه اجناس استفاده شده در پروژه ها درجه یک هستند و توسط خود کارخانه سازنده گارانتی شده اند.
دوره گارانتی پروژه چقدر است؟
با توجه به پروژه ای که انجام شده است و همچنین نوع جنس خریداری شده برای اجرا پروژه از یکسال تا سه سال شامل گارانتی میباشد.
آیا دوره گارانتی شامل تعویض هم هست؟
بله، در صورتیکه خرابی ناشی به دلیل استفاده از جنس معیوب توسط ما باشد. ما ملزم به تعویض رایگان قطعه بدون دریافت اجرت نصب هستیم.
برگه گارانتی خدمات به چه شکل است؟
فاکتور رسمی شما و یا قرادادی که دارید منقش به مهر و امضا رسمی است. از این رو این فاکتور یا قرارداد حکم برگه گارانتی شما از تاریخ صدور را دارد.
WhatsApp chat