شرایط گارانتی خدمات ساختمانی

آخرین بروزرسانی در مارس ۲۸, ۲۰۲۰

« شرایط گارانتی گروه ساختمانی سیمرغ »

طراحی

طراحی مهندسی سازه و معماری پروژه الزاماً باید توسط مهندسین سیمرغ انجام گردد و یا مهندسین سیمرغ صحت طراحی را تایید کنند. وجود طراحی الزامیست.

مصالح

مصالح مورد استفاده از سیمرغ تامین گردد و یا مهندسین سیمرغ کیفیت مصالح مورد استفاده در پروژه را تایید کنند. استفاده از مصالح تقلبی برای اجرا پروژه ممنوع است.

اجرا

اجرای پروژه موضوع قرارداد الزاماً باید توسط عوامل فنی و مهندسی سیمرغ صورت گیرد. اجرای پروژه با همکاری پیمانکار ثانویه منجر به عدم گارانتی خدمات سیمرغ خواهد شد.

برگه گارانتی

پس از اتمام کار و تایید مهندسین کنترل کیفیت سیمرغ برگه گارانتی و کارت تخفیف سیمرغ منقش به مهر و شماره سریال به کارفرما محترم تحویل میگردد.

سوالات متداول
شرایط گارانتی به چه صورت است؟
در صورتیکه تهیه و اجرای کل کار با گروه ساختمانی سیمرغ باشد کل کار شامل دوره گارانتی حداقل یکساله خواهد بود.
اجناس هم گارانتی هستند؟
کلیه اجناس استفاده شده در پروژه ها درجه یک هستند و توسط خود کارخانه سازنده گارانتی شده اند.
دوره گارانتی چه مدت است؟
با توجه به جنس خریداری شده دوره گارانتی از حداقل یک سال تا حداکثر سه سال پس از تاریخ تحویل پروژه است.
×

سلام ...

کارشناس ما آنلاین است. لطفاً سوال خود را بپرسید.

( شماره واتساپ : 09901226030 )

× چت با واتساپ