آخرین بروز رسانی در

« شرایط گارانتی گروه ساختمانی سیمرغ »

طراحی

طراحی مهندسی سازه و معماری پروژه الزاماً باید توسط مهندسین سیمرغ انجام گردد و یا مهندسین سیمرغ صحت طراحی را تایید کنند. وجود طراحی الزامیست.

مصالح

مصالح مورد استفاده از سیمرغ تامین گردد و یا مهندسین سیمرغ کیفیت مصالح مورد استفاده در پروژه را تایید کنند. استفاده از مصالح تقلبی برای اجرا پروژه ممنوع است.

اجرا

اجرای پروژه موضوع قرارداد الزاماً باید توسط عوامل فنی و مهندسی سیمرغ صورت گیرد. اجرای پروژه با همکاری پیمانکار ثانویه منجر به عدم گارانتی خدمات سیمرغ خواهد شد.

برگه گارانتی

پس از اتمام کار و تایید مهندسین کنترل کیفیت سیمرغ برگه گارانتی و کارت تخفیف سیمرغ منقش به مهر و شماره سریال به کارفرما محترم تحویل میگردد.

Call Now Button
شروع گفتگو
مشاوره آنلاین با واتساپ
سلام ...
کارشناس ما آنلاین است. لطفاً سوال خود را بپرسید.
( شماره واتساپ : 09901226030 )
Powered by